Skip to content

זהירות קריפטו – “בטח באף אחד”

Trust No One – The hunt of the crypto king

סרט דוקומנטרי חשוב ומומלץ לכל מי שנכנס לעולם ה- “קריפטו”

בין יתר הדמויות המופיעות בסרט – מהנדס סיני צעיר מקליפורניה, שחסך בשמונה

שנות עבודתו 400,000 $ והחליט להעבירם לקנדה.

עמלות הבנק הגבוהות דחפו אותו לבצע העברת הכסף דרך בורסת הקריפטו –”QuadrigaCX” (בה אמור היה לחסוך עלויות רבות ויתרה מכך, לקבל בונוס כנגד

ההעברה על “הגדלת נזילות”) אך מצא, כי אינו יכול למשוך בחזרה את הכספים.

מהר מאוד התברר שמר Tong Zov אינו לבד ובקופה של חברת  QuadrigaCX  

חסרים 200,000,000 $  זמן קצר אח”כ התברר כי מייסד החברה Gerald Cotten  

נפטר בנסיבות לא ברורות, החברה התפרקה והכספים לא נמצאו..

הסרט מציף בעיות נוספות שכדאי לזכור בדרכינו לעולם הקריפטו –

  • אין רגולציה – אי אפשר לדעת מה באמת קורה בחברות הסוחרות בקריפטו
  • הרצת מטבעות – מתבצעת בין חשבונות בצורה מעגלית (ללא שקיפות)
  • חלק גדול מהכספים משמש להלבנת הון ועולם תחתון
  • למרות הרצון לביזור – יש ריכוזיות גדולה בשוק
  • ה”כסף” נמצא בארנקים שרק לבעלי סיסמא יש גישה אליהם – ולכן בהיעדר

רגולציה תקלה כמו מוות או אובדן סיסמא עשויה להביא לאובדן הכסף.

Ami Gur A. G. Metals Ltd

Share this post